ФАРМАЦЕВТИЧЕН СКЛАД, ВАРНА, 2012г.

Фармацевтичен склад, проектиран и построен от нашата фирма за „Варнафарма Холдинг“

гр.Варна, 2011г.

обратно към строителство